Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Miejskie Przedszkole Nr 13

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 13

Miejskie Przedszkole Nr 13

Tutaj miejsce na baner ze zdjęciem

Lorem ipsum dolor

Administrator Danych Osobowych

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Przedszkole Nr 13,  ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a, 59-220 Legnica

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a, 59-220 Legnica
 • przez adres email: jkubacka@mp13.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 854 61 83

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zbigniew Nowak.

Można  się z nim kontaktować w następujący sposób :

 • listownie: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, 59-220 Legnica, Złotoryjska 144 z dopiskiem „IOD”
 • przez adres e-mail: iod@zojo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 728 65 28

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane ujęte w systemach informatycznych służących do obsługi niniejszej strony internetowej możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, jedynie dla celów obsługi technicznej tych systemów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania,do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie,jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej ustalonej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt” stanowiącym załącznik do „Instrukcji Kancelaryjnej Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy” zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu w dniu 31.12.2013 r.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych na niniejszej stronie www określa Polityka prywatności  

 

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-14 11:14przez:
Opublikowano:2021-05-14 11:21przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy
Odwiedziny:1185

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.